TWIN CITY TOWER

Twin city Tower – interiér

Mlynské Nivy, Bratislava

Slovensko

2018

Pri tvorbe verejných interiérových priestorov Twin City Tower bolo zámerom vytvoriť reprezentatívny, civilný a vzdušný priestor, ktorý nebude pôsobiť chladne, ale naopak primerane útulne vzhľadom na povahu jeho funkcie. Hlavnú myšlienku návrhu interiéru tvorí materiál. Keďže ide o výškovú budovu, primárna voľba materiálov bola jednoznačná. Do budovy s presklenou celou fasádou je vložený kameň, ktorý symbolizuje stabilitu a spoľahlivosť. Hlavný materiál je lokálne doplnený odľahčujúcimi, ktoré mu nekonkurujú a sú umiestnené najmä v priestoroch, kde treba predísť pocitom stiesnenia. Povrchová úprava kameňa je spracovaná tak, aby čo najviac vynikla štruktúra jeho prirodzeného povrchu, ktorý sa na umocnenie dojmu vhodne nasvietil. Prírodný kameň na podlahe aj stenách je matný s priznanou štruktúrou. Doplnením vhodného mobiliáru a prvkov zelene sa dosiahla požadovaná útulnosť priestoru.